Fei Long

 

Taille : 172 cm

Poids : 60 kg

Groupe sanguin : O

Lieu de naissance : Hong Kong

Style de combat : Kung Fu Hitenryu

 

Evil Ryu<< INDEX >>Dee Jay

 

Chokka Rakutei

ou +

Engekishu +
Rekkaken

[+] x3

Shienkyaku

+

Rekkukyaku

+ [X] [V]

Rekka Shinken

[] x 2 +[X] [A]

Shien Renkyaku

[] x 2 +[A]

Ryu Hassai

[] x 2 +[A] (level 3)