Gen

 

Taille : 166 cm

Poids : 61 kg

Groupe sanguin : O

Lieu de naissance : China

Style de combat : Ansatsuken

 

Adon << INDEX >> Birdie

 

So-Style

[ ++]

Ki-Style

[ ++]

Hyakurenko (So-Style)

(rapidement)

Gekirou (So-Style)

+ puis

(rapidement)

Jasen (Ki-Style)

(chargé) +

Oga (Ki-Style)

(chargé) + [A] [V]

Zanei (So-Style)

[] x 2 +[X] [A]

Shitenshu (So-Style)

[] x 2 + [A]

Jakoha (Ki-Style)

+ [A]

Koga (Ki-Style)

[] x 2 +[A] (en l'air)